0242 426 33 65 - 0532 134 00 48
ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER REFERANSLAR HABERLER FUARLAR VİDEOLAR FACEBOOK İLETİŞİM
Bugün 27.02.2020

SİTE HARİTASI

  TAVUKÇULUKTA
  ANASAYFA  (1)
    AKSU U.L.V. C?HAZLARINI ARTIK Ç?FTÇ?LER TANITMAKTADIR!

  HAKKIMIZDA  (2)
    Aksu ?laçlama Tan?t?m Bo?ürü
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    BELGELER?M?Z
         TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi
         Marka Tescil Belgesi
         Aksu Ece-10 ULV Cihaz?n?n Ruhsat?
         Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Garanti Belgesi
         Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Sat?? Sonras? Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
         Aksu Efe-100 ULV Cihaz?n?n Ruhsat?

  REFERANSLAR  (6)
    Kamu,Kurum Ve Kurulu? Referanslar?
    Tar?m Alanlar? Referanslar?
    Hastane Referanslar?
    Tatil Köyleri ve Siteleri Referanslar?
    Domuz Gribi Ve Dezenfeksiyonlarda
    Di?er Referanslar

  ÜRÜNLER  (15)
    AKSU EFE 20 FANLI ELLE ÇEK?LEB?L?R T?P U.L.V. C?HAZI
        
    AKSU ECE 10
         AKSU ECE 10 TEKN?K ÖZELL?KLER? BRO?ÜRÜ
         Bahçe Ortam?nda Kullan?m?
         Antalya Tar?m A? nin Sera Uygulamalar?nda kullan?m?
         Logar ?laçlamalar?nda Kullan?m?
         Logar ?laçlamalar?nda Kullan?m?-2
    AKSU EFE 10
        
        
        
        
        
    AKSU EFE 30
        
         R?TO TOHUMUN SERALARINDA ?LAÇLAMA YAPARKEN-1
         Bu cihaz ile Rito Tohumculuk; 4 ki?i ile yap?lan ilaçlamay?, 1 ki?iye dü?ürmü?tür.
         R?TO TOHUMUN SERALARINDA ?LAÇLAMA YAPARKEN-4
         R?TO TOHUMUN SERALARINDA ?LAÇLAMA YAPARKEN-3
    AKSU ECE 30
         AKSU ECE 30
         Teknik Özellikleri
        
        
        
    AKSU ECE 45
         Aksu Ece 45
         Teknik Özellikleri
        
        
    AKSU ECE 60
         AKSU ECE 60
        
        
        
    AKSU ECE 90
         AKSU ECE 90
        
        
    AKSU EFE 25
        
        
        
    AKSU EFE 100
        
        
        
        
    AKSU NAZ 45
        
        
        
    AKSU NAZ 60
        
        
        
    AKSU NAZ - 90
        
        
        
        
    ?LAÇLAMA AKSESUARLARI
         Eldiven ve koruyucu gözlük
         Tyvek Tulum
         Drager Tam Yüz Maskesi
    AKSU ECE 5
        

  HABERLER  (15)
    Aksu ürünlerini art?k çiftci tan?t?yor!...
        
        
    ULV Cihazlarla ?laçlama Tam ?sabet
         ULV Cihazlarla Tam ?sabet
         Akdeniz Üniversitesi Raporu
         Akdeniz Üniversitesi Raporu-2
    Akdeniz Bas?n Ajans? reklam çal??mas?
    Tar?m Türk Dergisindeki röportaj ve reklam çal??mas?
    Dünya gazetesi röportaj? ve reklam çal??mas?
        
    Türkiye ??letmeler Rehberi
        
        
    Tar?m Türk Dergisindeki Haber Ve Reklamlar?m?z
    T.Z.D. Genel Ba?kan? Sn. ?brahim YETK?N beyin, tebrikleri
    Ziraat Dünyas? Dergisinde yay?nlanan makalemiz
    Tar?m Market Dergisinde yay?nlanan makalemiz
    Bilimsel çal??malar neticesinde yap?lan ara?t?rma sonuçlar?
    Ziraat Dünyas? Dergisinde Ç?kan Reklamm?m?z
    Turizm Endüstrisi Katalo?u
    Tar?m Market Dergisi
    Türkiye Belediyeler Birli?i Konukevinde ???kl? tabelam?z

  FUARLAR  (13)
    Since 1985
        
    Growtech fuar? ödül töreni
        
    ?novasyon alan?ndan görüntü
        
    Salihli Tar?m Fuar? 10-12 Ekim 2008
        
         Üç Nokta Ask? Sisteminin Traktördeki Duru?u
        
         Bölge Çiftçileri ?cat Etti?imiz Ürünlerimize Yo?un ?lgi Gösterdi
         Yabanc? Ot ?laçlamalar?n?n Nas?l Yap?laca?? Uygulamal? Gösterildi
         Yapra??n Her Taraf?na Girmektedir
         Ba?da ilaçlama Yap?l?rken
         AKSU EFE 75
    Mersin Tar?m Fuar? 17-21 May?s 2006
         Sn. Kür?at TÜZMEN ile Mersin Tar?m Fuar?nda görü?tük.
         Mersin Ticaret Odas? Ba?kan? Firmam?za Plaket verirlerken
         Stand?m?za, Mersinli çiftçiler çok yo?un ilgi gösterdiler...
    Hasyurt Tar?m Fuar? 10-13 May?s 2006
        
        
        
        
    Growtech Tar?m Fuar? 01-04 Aral?k 2005
        
        
        
        
        
        
        
        
    Belediye Fuar? 26-29 May?s 2005
        
        
        
        
    Hasyurt Tar?m Fuar? 11-14 May?s 2005
        
        
        
        
        
    Hotel Product Otel Fuar? 06-09 Ocak 2005
        
        
        
        
    Organik Tar?m Fuar? 13-15 Ekim 2004
     ?novatif Aksu Personelleri (Growtech 2016-2017)
        
    fuar görüntüleri 328

  ?LET???M  (1)
    Banka Hesap Numaralar?m?z

  V?DEOLAR
  NEDEN AKSU U.L.V. S? ?
     Aksu ?laçlama Makineleri Damlac?k oran?
     Damlac?k Analiz Raporu
  F?YAT L?STEM?Z  (1)
    Banka Hesap Numaralar?m?z

  ?? BA?VURU
  S?PAR?? FORMU
  U.L.V. GÖRÜNTÜLER?
  BELED?YELERDE
     Üçkunla Mücadele
    
    
    
    
    
    
  OTELLERDE
  DEZENFEKS?YONDA  (2)
    DOMUZ GR?B? BEL?RT?LER?
    DOMUZ GR?B?NDEN KORUNMA YOLLARI

  TARIM ALANLARINDA
 İLETİŞİM
  SİTE HARİTASI

İLETİŞİM LİSTESİ            العربية / English / Türkçe
Telefonlar 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62
Telefonlar 0242 345 12 95 - 0242 345 67 70
Muhasebe 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 1
Ürün bilgisi 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 2
Satış Sonrası 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 3
Arge Bölümü 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62 dahilisi 5
Fax 0242 426 23 62 (dahilisi 4)
Mobil Telefonlar 0533 749 05 86
Mobil Telefonlar  0532 134 00 48
Mobil Telefonlar  0555 412 15 18
Merkez Adres Barbaros Mh. Serik Cd. No:185  Aksu/ANTALYA
Fabr. Adresi Sanayi Sitesi 681 Sk. No:6 ANTALYA
Antalya/Aksu otobanı üzerindeyiz.
EMAİL REHBERİ
Genel Müdür gm@aksuilaclama.com.tr
Araştırma Bölümü arge@aksuilaclama.com.tr
Özel Ürünler aksu@aksuilaclama.com.tr
İhracat export@aksuilaclama.com.tr
KaliteK. Müdürü naz@aksuilaclama.com.tr
Servis coskun@aksuilaclama.com.tr
Bilgi için info@aksuilaclama.com.tr
Satış için satis@aksuilaclama.com.tr
Satış Sonrası Bölümü: satissonrasi@aksuilaclama.com.tr
Webmaster ece@aksuilaclama.com.tr
Web Siteleri : http://www.aksuilaclama.com//
www.aksuilaclama.com.tr
En Güzel Tarım İnternet Siteleri İçin Akdenizsoftware.com